POTŘEBY PRO KERAMICKÉ DÍLNY Obchodní podmínky

Právě se nacházíte : na úvod


Izolační a vysokoteplotní materiály pro sklářství

Konstrukční a vysokoteplotní materiály pro sklářství

 

vysokoteplotní izolační deskyPROMASIL® jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační desky na bázi kalciumsilikátu. Desky jsou vhodné zejména jako samonosná a mechanicky pevná zadní izolace žárovzdorných vyzdívek. Vzhledem k nízké odolnosti kalciumsilikátových desek vůči teplotním šokům, není tento materiál vhodný k obkládání žárových stran a míst s přímým působením žáru. Klasifikační teploty: 1000 a 1100 °C.

lehké izolační desky
PROMACLAD® jsou lehké izolační desky na bázi expandovaného vermikulitu a anorganických pojiv. Desky lze osadit přímo na žárovou stranu agregátu nebo použít jako zadní izolaci. Desky neuvolňují prachové částice a díky tomu jsou zvláště vhodné pro vnitřní vyzdívky sklářských chladicích a temperovacích pecí. Materiál neobsahuje azbest ani organická pojiva. Klasifikační teploty: 1050 a 1100 °C.

 

lehčené žárovzdorné cihly
PROMATON® jsou lehčené žárovzdorné cihly na bázi oxidu křemičitého a hlinitého. Cihly jsou vyrobeny licími nebo lisovacími technologiemi s finální kalibrací do standardních i nestandardních formátů. Vyvážený sortiment nabízí široké možnosti použití při stavbách izolačních částí vyzdívek sklářských tavicích agregátů. Klasifikační teploty: 1260 až 1870 °C.

vakuově tvarované desky
PROMAFORM® jsou vakuově tvarované desky na bázi keramických vláken a směsi anorganicko-organických pojiv. Desky mohou být použity i na žárové straně, neboť odolávají teplotním šokům a agresivním chemickým látkám. Desky lze použít např. na izolace žlabů, dávkovačů a tavicích agregátů. Dále je možné desky použít na vyložení komor roztáčecích pícek apod. Klasifikační teploty 1260, 1430 a 1600 °C.

jemně porézní desky
PROMATECT®-LA jsou jemně porézní desky velkých rozměrů s vysokou pevností. Desky se používají jako zadní izolace na tlakově velmi exponované partie sklářských tavicích agregátů, např. izolace záklenků. Klasifikační teplota: 750 °C.

mikroporézní izolační desky
PROMALIGHT® jsou mikroporézní izolační desky s mimořádně vysokou tepelně izolační schopností. Hodnota tepelné vodivosti je nižší než u klidného vzduchu, tohoto efektu je dosaženo díky mikroporézní struktuře materiálu. PROMALIGHT®-FP 1000 je ohebná varianta desky, určená speciálně pro izolace hlav dávkovačů skloviny. Klasifikační teplota: 1000 °C.

žárovzdorná tkanina
PROMAFLEX® je žárovzdorná tkanina na bázi vysokoteplotního skleněného vlákna s obsahem SiO2 nad 94 %. Tkanina představuje ohebný izolační materiál, který odolává organickým rozpouštědlům, kyselinám a řadě ochranných atmosfér. Tkanina neobsahuje žádné organické látky, proto je vhodné ji použít jako těsnění dilatačních spár tavicích agregátů (PROMAFLEX®-1000), nebo pro obalování sklářského nářadí (PROMAFLEX®-1400) apod. Klasifikační teploty: 1000 a 1400 °C.

tuhé bezazbestové desky
PROMAPACK® jsou tuhé bezazbestové desky na bázi minerálních a keramických vláken, minerálních plniv a směsi anorganicko-organických pojiv. Desky se používají jako podkladové desky při ruční výrobě skla a dále se používají při speciálních sklářských technologiích.

 

rohože, volné vlákno, papír a další produktyALSIFLEX® jsou rohože, volné vlákno, papír a další produkty ze žárovzdorného keramického vlákna na bázi oxidu hlinitého a křemičitého. Speciální měkká deska se vyrábí pod názvem PROMAFELT®. Materiály nalézají široké uplatnění v izolačních částích vyzdívek tavicích agregátů a dále při stavbě roztáčecích a pánvových pecí. Klasifikační teploty: 1260, 1430 a 1600 °C.

izolační a těsnicí materiály
Tkaniny, pásy a šňůry ALSIFLEX® jsou izolační a těsnicí materiály na bázi keramického vlákna, které jsou vyztužené skleněným vláknem nebo chromniklovým drátkem. Všechny materiály jsou vyrobeny použitím textilních technologií. Materiály nalézají uplatnění jako podložka při odrážení sklářských výrobků, jako těsnicí a izolační prvky ve sklářských agregátech.

 

těsnicí šňůra
ALSIFLEX®-1260 G je speciální těsnicí šňůra na bázi čistého keramického vlákna. Šňůra se používá především jako inertní těsnění dilatačních spár v tavicích agregátech. Klasifikační teplota: 1260 °C.

 

speciální šňůra

PROMAGLAF®-PROTECORD je speciální šňůra určená pro přímý kontakt se zpracovávaným sklem. Šňůra se používá pro obalení všech typů sklářských pomůcek a nástrojů pro ruční i strojní výrobu skla.

 


 


Ceník viz. žáruvzdorné izolace

Nejenom prací a keramikou je člověk živ ...

PROPEC s.r.o., Pražská 691, 250 82 Úvaly, CZECH REPUBLIC, mobil: +420 603 445 050, telefon: +420 281 981 572, e-mail: propec@volny.cz

2002 - 2019 © PROPEC s.r.o. | potřeby pro keramické dílny | www.propec.cz | GDPR